top of page

Byggeklare tomter inkl. teknisk anlegg frem til tomtgrense.  

Ingen binding hverken mot arkitekt eller hus leverandør.

Tekniske anlegg frem til tomtgrense.

Dette inkluderer vann- og avløpssystem planlagt for kommunal overtakelse, internveger komplett med

asfalt og gatelys, og fremføring av strøm og fiber til tomtgrense.

Tilknytningsavgifter betales til Sula kommune på vanlig måte.
 
Tomt oversikt kommer, evt ta kontakt.

 

Kontakt Mausa AS for nærmere informasjon.

 

Tun 1: 5 Eneboliger

 Trykk på boligene for mer info

Mausa Tun 1 - Byggeklare tomter for eneboliger, inkl. tekniske anlegg v/tomtegrense.

bottom of page