top of page

Tun 1: 5 ledige tomter:

Byggeklare tomter inkl. fremlagt teknisk anlegg til tomtegrense.

Illustrasjon er under arbeid ta kontakt for evt. spørsmål.

Tun 2- 4:

Vi ber om innspill fra interesserte utbyggere. Tunløsninger i rekkehus og/eller tomannsboliger.

Ytterligere Tun vil bli definert iht. reguleringskart.

Klikk på bildet under for å se reguleringskart.

Eller last ned reguleringsplanen.

Boligtun

bottom of page